,

هر آنچه که باید درخصوص اتاق ایزوله بدانیم

اتاق ایزوله

بیماری های مسری در طول تاریخ همواره گریبانگیر بشریت بوده اند و انسان در جهت مبارزه با آن راه زیادی پیموده و تجربیات گران بهایی کسب کرده است.

یکی از اولیه ترین راه های مقابله  با این نوع بیماریها جلوگیری از انتشار آن از طریق فاصله گذاری فیزیکی یا ایزولاسیون میباشد.

ویروسها و میکروبهای ناقل بیماری نیازمند یک بستر فیزیکی برای انتقال به میزبان دیگر میباشند

ابتدای این زنجیره ترشحات و بازدم فرد ناقل و انتشار آن در فضای مجاور خود میباشد.

با توجه به ماهیت هر عامل بیماری مسری میزان سرایت و انتقال آن در بستر های مختلف، متفاوت میباشد.

مثلا ممکن است یک عامل تنها از طریق ترشحات مایع از ناقل انتشار پیدا کند

و یا اینکه نوع دیگری از طریق جریان سیال هوا انتقال پیدا کند.از این رو باید برای مقابله با هر یک از بستر های انتقال تدبیری اندیشید.

به این منظور

در بیمارستان ها و نقاهتگاه های بیماران مسری مکان خاصی بنام تاق ایزوله در نظر گرفته میشود

که مطابق پرتکل های خاص این منظور  تاسیس و نگهداری میگردد.

این مناطق تدابیری برای جلوگیری از انتشار عامل بیماری زا به خارج از این اتاق در نظر گرفته میشود تا ضمن نگهداری از بیمار از سرایت آن پرسنل درمانی و سایر افراد جامعه جلوگیری شود.

این مکانها با توجه به شرایط و برای کنترل بهینه عفونت نیازمند کنترل عوامل مختلفی از قبیل دما،رطوبت، مسیر گردش هوای تنفسی ، میزان گاز های آلاینده و… میباشیم.

ایزوله

اغلب بستر های انتقال از قبیل لباس،پتو،ظروف.. فرایند سهل تری را برای ضد عفونی کردن میطلبند

زیرا براحتی میتوان آنها را به محیط مناسب جعت رفع آلودگی انتقال و حتی معدوم نمود ولی جریان سیال هوا به لحاظ ماهیتی ، کمی پیچیده تر و سخت تر مینماید زیرا براحتی از کوچکترین روزنه نفوذ میکند

و برگرداندن و دنبال کردن آن عملا نا ممکن است.

برای انجام ایزالاسیون

در خصوص سیال هوای تنفسی لازم این است که مسیر عبور هوا به اتاق ایزوله یک طرفه باشد تا بتوان در خروجی و یا ورودی هوا عمل فیلتراسیون  و یا گند زدایی را انجام داد.

به این منظور تجهیزات خاصی نصب میگردد تا با ایجاد اختلاف فشار مثبت و یا منفی در محیط اتاق ایزوله نسبت به محل ورود و یا خروج هوا مسیر عبور هوا را یکطرفه کند

و پایش مستمر این مسیر یکی از اساسی ترین اقدامات این حوزه میباشد که چه بسا فقدان شرایط لازم در یک مدت کوتاه عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت

لذا به این منظور حتما  محیط ایزوله باید به  تجهیزاتی برای پایش و اعلان هشدار تجهیز گردد .

استاندار های تعبیه شده

از سمت بنیاد های مسئول مسیر مشخصی را برای ایجاد یک اتاق ایزوله کارآمد فراهم کرده و با مراجعه به آنها میتوان به انواع پارامتر های مورد نیاز برای نیل به هدف اصلی آن پی برد.

 یکی از این موارد استاندارد ISO14644-2:2015 میباشد که به عنوان اصلی ترین مرجع این حوزه میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

مهمترین رکن این استاندارد کاهش ذرات معلق میباشد

و این اصل در کلاس های مختلف از 1 تا 9 دسته بندی میگردد .

تا میزان ذرات معلق در هوا را اندازه گیری و پایش نماید

و امکان اعلان هشدار در صورت خروج از استاندارد مورد نظر را داشته باشد.

اصولا فضای ایزالاسیون به منظور ایجاد محیط ایده آل و پایدار برای نگهداری و حفاظت از شرایط خاص یک شی یا موجود مورد استفاده قرار میگیرد

و باید در نظر داشت که در هر صورت دما و رطوبت این محیط همواره بر مورد حفاظتی تاثیر گذار میباشد

لذا کنترل و پایش این عامل نیز همیشه یکی از عناوین مورد توجه و مهم در این حوزه میباشد

گروه اروند تولیدکننده بردهای الکترونیک با محصولاتی همچون دستگاه فریز آی و دیتالاگر دما و رطوبت در خدمت مخاطبان ارجمند است

تلفن 02144043473

برخی از مقالات مهم ما: