ویژگیهای خاص نرم افزاری سامانه ارتباط چندرسانه ای گروهی جم:

مدیریت جلسه توسط رئیس جلسه و دبیر جلسه به صورت جداگانه و همزمان

قابلیت زمان بندی برای سخنرانان یا حاضرین جلسه

قابلیت ضبط صوتی و تصویری جلسات

دارای امکانات نظرسنجی و رای گیری از حاضرین جلسه

قابلیت ارسال تصاویر مانیتور سخنران جهت ارائه مطالب مالتی مدیا