بایگانی برچسب برای: فشار چیست؟

فشار چیست؟

فشار با نماد P نیرویی است که به صورت عمود بر واحد سطح یک شی وارد می شود. واحدهای مختلفی برای بیان فشار استفاده می شوند. بعضی از این واحدها از تقسیم نیروی بر مساحت سطح به دست می آید.

واحد اندازه گیری فشار در سیستم SI ، واحد پاسکال است. این واحد به صورت تقسیم یک نیوتون بر یک متر مربع تعریف می شود.در سیستم های سنتی و آمریکایی واحد فشار پوند بر اینچ مربع است.فشار را ممکن است به صورت استاندارد اتمسفریک بیان شود (atm).

 

فرمول فشار

فشار به صورت  فرمول زیر تعریف می شود.

P فشار    F نیروی وارد بر سطح           A سطحی که نیرو به آن وارد می شود فشار یک کمیت اسکالر(عددی) است.

 

واحدهای فشار

واحد SI برای فشار پاسکال(Pa) است که به صورت (N/m or kg/(ms2)) تعریف می شود. این نام از سال ۱۹۷۱ برای واحد فشار استفاده شده است و قبل از آن واحد فشار به صورت نیوتون بر متر مربع متداول بوده است.

سایر واحدهای فشار مانند، پوند بر هر اینچ مربع از واحدهای معمول فشار است. واحد متداول فشار در سیستم CGS واحد barye )Ba ) است که معادل ۰٫۱ پاسکال است.

واحدهای متداول فشار به شرح زیر است:

پاسکال،بار،اتمسفر تکنیکال،اتمسفر استاندارد،تور،پوند بر اینچ( psi )

جدول زیر رابطه تبدیل این واحدها را نمایش میدهد

 

واحدهای فشار

دیتالاگر دما و رطوبت یکی از محصولات گروه اروند است اگر تمایل به اطلاعات بیشتری دارید این مطلب را مشاهده نمایید.

سوالی دارید ؟ کارشناسان ما در رادین آروند پاسخگو هستند.

02144043473