راه حل ها

3
نوامبر

ISP/PAP ها

شرکت های سرویس دهنده اینترنت  برای ارائه سرویس سرعت بالا به مشتریان خود از ارتباطات بی سیم استفاده می کنند و در داخل مجموعه شرکت نیز تعداد زیادی سرور و روتر دارند که هر کدام به منظور ایجاد ارتباط در میان مشتریان از دارای اهمیت ویژه ای بوده و تمامی این تجهیزات در مقابل شوک های گذرا و افزایش ولتاژ

ادامه مطلب

3
نوامبر

شرکت های صنعتی

در حال تکمیل …

3
نوامبر

مراکز نگهداری واکسن و سرد خانه های هوشمند

تأمین غذا ، دارو و اهمیت بهداشت آن در جوامع بشری برهیچ کس پوشیده نیست . به لحاظ افزایش روزانه جمعیت  و پراکندگی جغرافیائی، امکان تولید کلیه محصولات مورد نیاز در یک محل میسر نمی باشد و می بایست در نقاط مختلف مواد گوناگون تولید و پس از ذخیره سازی در سردخانه های مناسب توسط سیستم حمل و نقل یخچال

ادامه مطلب

3
نوامبر

بیمارستانها و بانک ها

هنگام بروز صاعقه یا رعد و برق، از دو طریق وارد برق شبکه شود .  حالت اول : اثرات مستقیم صاعقه صاعقه به یک رسانا در بالای ساختمان مانند دکل یا هر رسانایی که بالای ساختمان قرار دارداصابت می کند و یا به سیم های فشار ضعیف اطراف ساختمان برخورد می کند،که هر کدام از این حالات باعث ورود افزایش

ادامه مطلب