برچسب: سیستم هوشمند رهگیری خودرو

18
مه

سامانه رهگیری خودرو حمل دارو

۵ / ۵ ( ۲ امتیاز ) سامانه رهگیری خودرو حمل دارو به سامانه ای گفته میشود که در ان میتوان خودروها را رهگیری کرد و در روی نقشه گزارشات مختلفی را مشاهده کرد. سامانه رهگیری خودروهای حمل دارو از ویژگی های دیگری نیز برخوردار است زیرا این خودروها دارای کابین حمل دارو هستند که باتوجه به حساست دمایی این خودروها

ادامه مطلب