برچسب: اندازه­ گیری دما

26
اکتبر

تاریخچه اختراع دماسنج

در اوایل قرن ۱۷ روشی برای اندازه­ گیری کمیت دما وجود نداشته و براساس تئوری­های ارسطو گرما و سرما از خصوصیات پایدار به حساب می ­آمدند مانند خشکی و رطوبت و ترکیب اینها باعث به وجود آمدن عناصری مثل زمین، آتش، گرما ، خشکی و … شده بود و بدین صورت که زمین خشک و سرد و آتش خشک و

ادامه مطلب