برچسب: اتاق تمیز

9
ژوئن

کنترل فشار اتاق تمیز

کنترل فشار اتاق تمیز به طور معمول یکی از مواردی که هنگام ساخت و طراحی اتاق تمیز یا کلین روم دارای اهمیت ویژه ای است و نیاز به توجه دارد موضوع فشار محیط است . این مهم است که هنگام بررسی مشخصات سیستم کلی در اتاق تمیز بدانید که به چه میزان فشار نیاز است و این فشار باید مثبت

ادامه مطلب