معرفی سیستم

اطلاع به موقع از بروز خطا همواره یکی از مهمترین ابزارهای جلوگیری از خسارت بوده است و به این منظور همیشه سیستمهای مانیتورینگ آنلاین یکی از بهترین گزینه ها میباشند . این سامانه با بهره گیری از حداقل ترین بستر های ارتباطی هنگام بروز خطا و آلارم در هریک از مناطقی که دستگاههای پایشگر نصب شده ابتدا ان را در یک پایگاه داده مرکزی ثبت میکند و سپس مبادرت به نمایش ان در تابلوی نقشه میکندمصرف بسیلر پایبن انرژی و طول عمر بالا حتی در صورت کارکرد 24ساعته از مزایای عمده این نوع سیستم مانیتورینگ نسبت به سیستمهای تصویری میباشد. تابلویی بر اساس نقشه شهر یا استانی که دستگاه ها ر روی آن نصب گردیده طراحی و تمامی نقاطی که دستگاه ها نصب هستند با LED مشخص می شود و حالت های مختلف دستگاه با رنگ های مختلف مشخص می شود .

Intelli Panel IMP-2000

سیستم مانیتورینگ از طریق پورت شبکه به کامپیوتر محلی متصل می شود و با نرم افزار با تابلو مانیتورینگ در ارتباط می باشد و در صورت اختلال در سیستم هاو بروز آلارم ، شما علاوه بر مشاهده آلارم از روی تابلو اعلانات از روی نرم افزار می توانید مشاهده کنید

مشخصات

این سیستم از روی بستر GSM و برای مانیتورینگ دستگاه های نصب شده استفاده میکند که نحوه عملکرد آن به این صورت است که چنانچه دستگاه درحالت آلارم قرار گیرد ( خروج از محروده دما ، قطع برق ، قطع سنسور و…) LED نقطه مورد نظر تغییر رنگ داده و اعلام آلارم میکند و تا زمانی که مشکل آلارم حل نشود به حالت پایدار باز نمیگردد.