بایگانی برچسب برای: قیمت دیتالاگر

راهنمای استفاده از دیتالاگر

در زمان خرید دیتالاگر باید به نکاتی توجه کرد که دستگاه خریداری شده کاربردی باشد ابتدا باید مشخص شود که دیتالاگر چه چیزی را باید اندازه گیری کند: دما، رطوبت، فشار و…

براساس این پارامترها نوع دیتالاگر انتخاب شود. در زمان خرید دیتالاگر و یا دیتالاگر دما و رطوبت باید به میزان خطای سنسور دقت شود و با حداقل خطا باشد که بتوان به داده هایی که ذخیره میکند اعتماد کرد.

خرید دیتالاگر

خرید ترموگراف

نکات مهم خرید دیتالاگر

مسیرهای ارتباط با دیتالاگر از دیگر نکات مهم می باشد که میتوان از مسیر کابل و یا بی سیم باشد

که خود بی سیم از چند طریق میتواند ارتباط داشته باشد که رایج ترین آنها Wi-fi می باشد.

وقتی ارتباط فقط از طریق کابل باشد کار بسیار مشکل میشود مخصوصا برای شرکت هایی که تعداد دیتالاگر زیادی دارند، جمع آوری اطلاعات بسیار مشکل میشود و ذخیره سازی اطلاعات دشوار است

ولی اگر دیتالاگر بتواند از طریق شبکه بی سیم ارتباط داشته باشد میتوان اطلاعات را از روی اینترنت بر روی سرور مرکزی ارسال کرد و هچنین بدون اتصال به کامپیوتر دستگاه دیتالاگر را تنظیم کرد.

از دیگر نکات حائز اهمیت در مورد خرید ترموگراف میتوان به باطری آن اشاره کرد.

که این باطری قابل شارژ می باشد یا خیر و یا طول عمر باطری چقدر است و اینکه امکان تعویض باطری وجود دارد یا خیر. این نکته در مورد خرید دیتالاگر بسیار مهم است

زیرا بعد از مدتی باید منبع تغذیه دیتالاگر تامین شود.

خرید دیتالاگر 

برای خرید ترموگراف انتخاب های گوناگونی وجود دارد که

قیمت و کیفیت میتواند شمار ا سردرگم کند.

شرکت های داخلی و خارجی زیادی این محصولات را تولید میکند که هر کدام معایب و مزیت های خود را دارند.

اما شرکت های خارجی نمیتوانند خدمات خوبی برای پشتیبانی و یا تغییرات نرم افزاری ارائه کنند.

در هنگام خرید دیتالاگر به نرم افزار آن توجه لازم را داشته باشید که از خروجی های مورد نظر شما استفاده کرده باشند که به هنگام تخلیه اطلاعات بتوانید با فرمت های مختلف اطلاعات را دریافت کنید.

برخی از مقالات مهم ما:

راهنمای استفاده از دیتالاگر

در این مطلب می خواهیم نکاتی را در مورد کالیبراسیون دیتالا گرهای دما ورطوبت و گواهی کالیبراسیون با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم تا زمان خرید دیتالاگر به درستی تصمیم بگیرید

با مجله رادین آروند همراه باشید

کالیبراسیون :

مجموعه عملیاتی که تحت شرایط مشخص ، میان سیستم اندازه گیری و  مقدار متناظر آن که پ

از استانداردهای اندازه گیری حاصل می شود رابطه برقرار  می کند.

هدف کالیبراسیون :

اطمینان از صحت و دقت وسیله اندازه گیری با توجه به شاخص های مشخص شده

واژه های مهم در کالیبراسیون

صحت : (accuracy)

انطباق يا نزديکی کميت اندازه گيری شده به مقدار واقعی است یا نزديکي ميان خروجي‌هاي يک سيستم نسبت به مبدا مورد نظر.

 

صحت بر حسب حد اکثر خطای دستگاه بيان می شود

E = A – B

E: خطای اندازه گيری

A :  مقدار اندازه گيری شده

B : مقدار اندازه گيری شده استاندارد

 

فرمول

 

درصد خطا

دقت : (precision)

نزديکي خروجي‌هاي يک سيستم نسبت به يکديگر.

خطای ماکزیمم :

اگر نتایج اندازه گیری یک کمیت را با x1 و x2 و … و xn نمایش دهیم مقدار متوسط عددی x = (x1 + x2 + … + xn)/n را می‌توان اندازه آن

کمیت اختیار کرد و بزرگترین مقادیر: |xn – x| , … , |x1 – x| را خطای ماکزیمم گویند

حداکثر خطای مجاز ، نهایت خطای اندازه گیری است با توجه به شناخت مقدار کمیت مرجع ترخیص شده

از مشخصات و مقررات مجاز برای اندازه گیری، ابزار اندازه گیری، و یا سیستم اندازه گیری است.

تفکیک پذیری resolution

کوچک ترین اختلاف میان نمایش های وسیله مورد نظر  که بتوان آن ها را به طور معنادار از هم تمیز داد

قابلیت ردیابی traceability

قابلیت ارتباط دادن مقدار یک استاندارد یا نتیجه  یک اندازه گیری با مرجع های ملی یا بین المللی

عدم قطعيت : Uncertainty

نکته مهم دیگر این است که اصطاحات خطا و عدم قطعیت نباید با هم اشتباه شوند.

خطا ،اختلاف بین مقادیر اندازه گیری شده و مقدار واقعی کمیت مورد اندازه گیری است.

در صورتی که عدم قطعیت تعیین شک و تردید راجع به نتایج حاصل از اندازه گیری ها است

انواع خطا ها منشاء عدم قطعيت هستند عدم قطعيت تجربی يعنی تعيين  مجموع مقدار احتمالی خطا ها با منشاء مبهم .

درصورتیکه توزیع احتمال یک عامل تاثیرگذار نرمال باشد

(مانند عدم قطعیت ناشی از مشاهدات آماری و یا عدم قطعیت استخراج شده از گواهینامه کالیبراسیون دستگاهها)،

عدم قطعیت استاندارد آن عامل مستقیما برابر با انحراف معیار مقدار میانگین درنظر گرفته می شود.

 

نکاتی درخصوص خرید دیتالاگر

گواهی کالیبراسیون باید شامل چه مواردی باشد  :

مشخصات دیتالا گرها، روش کالیبراسیون ، که در آن  تمامی الزامات ISO/IEC17025 در انجام کالیبراسیون برآورده شده باشد ،

شرایط محیطی کالیبراسیون (در محدوده مجاز شرایط واقعی) و قابلیت ردیابی از طریق مراکز اندازه شناسی اشاره شده

به دستگاه بین المللی SI باشد 

باید توجه داشت  روش کالیبراسیون اشاره شده و قابلیت ردیابی بسته به نوع سنسور دیتالاگر می تواند

متفاوت باشد  سنسور ترموکوپلی ، سنسور مقاومتی و سنسور ترمیستری مرجع ملی یا بین المللی  متفاوتی برای کالیبراسیون دارند .

 

نتایج کالیبراسیون  : خطاهای بدست آمده حداقل در سه نقطه  با معیار استاندارد ، حداکثر خطای مجاز ، عدم قطعیت  و تفکیک پذیری است .

قبول: خطاي بدست آمده كمتر يا مساوي خطاي مجاز باشد.

مردود: در صورت بيشتر بودن خطاي دستگاه از خطاي مجاز، دستگاه مردود اعلام مي‌شود

عدم قطعیت  از مقدار واقعی بایستی حداقل 10 برابر کمتر از صحت حسگر مورد نیاز شما باشد.

تعیین دقیق  عدم قطعیت نیاز به تعداد نقاط بیشتر از 4 نقطه کالیبراسیون  دارد .

 

فواصل زمانی کالیبراسیون

فواصل کالیبراسیون بر اساس توصیه شرکت سازنده می باشد .

ولی بر اساس روند داده های بدست آمده از سوابق کالیبراسیون می تواند

بیش از یک سال و یا کمتر از یکسال انجام پذیرد .

 

عوامل تاثیر گذار برفواصل زمانی کالیبراسیون

– نوع ابزار اندازه گیري

– توصیه هاي شرکت هاي سازنده

– روند داده هاي بدست آمده از سوابق کالیبراسیون هاي قبلی

– سوابق تعمیر و نگهداري

 

تعداد نقاط کالیبراسیون دما ورطوبت :

حداقل نقاط جهت کالیبراسیون دیتالاگر دما سه نقطه می باشد .

برای کالیبراسیون دیتالا گرها ی مورد استفاده در سردخانه 2 تا 8 درجه سانتی گراد  سه نقطه یک نقطه بالای 8 درجه ،

یک نقطه کمتر از 2 درجه و یک نقطه بین 2 تا 8 درجه سانتی گراد جهت کالیبراسیون استفاده می شود .

برای کالیبراسیون  دیتالا گرهای انبار دمای عادی 15 تا 25 درجه سانتی گراد نیز از سه نقطه یک نقطه بالای 25 درجه ،

یک نقطه 15 تا 25 درجه و یک نقطه کمتر از 15 درجه سانتی گراد جهت کالیبراسیون استفاده می شود.

توجه: پیشنهاد می شود برای کالیبراسیون دما  دیتالا گرهای مورد استفاده در انبار و سردخانه از 5 نقطه استفاده شود .

در محاسبه عدم قطیعت یک لاگر نیاز به کالیبراسیون یک لاگر در 4 نقطه می باشد .

 

خرید دیتالاگر

حداکثر خطای مجاز سنسور و تنظیم حد بالا و پایین سیستم هشدار در سردخانه 2تا 8 درجه سانتی گراد :

سنسورهای مورد استفاده در تنظیم دمای سردخانه و سنسورهای سیستم نظارت دما و رطوبت باید در محدوده مجاز  مورد استفاده کالیبره گردند

و حداکثر خطای اندازه گیری و میزان عدم قطعیت در گواهی سنسورها درج گردد .

تنظیم محدوده مجاز و حد بالا و پایین سیستم هشدار دما و رطوبت  با در نظر گرفتن حداکثر خطای مجاز درج شده

در گواهی کالیبراسیون صورت می پذیرد . ب

عنوان مثال  اگر حداکثر خطای مجاز  سنسور در گواهی کالیبراسیون دیتالا گرها 0.5 درجه سانتی گراد  مشخص شده باشد 

حد بالا و حدپایین هشدار در سیستم نظارت 7.5 تا 2.5 درجه سانتی گراد خواهد بود  .

حداکثر خطای مجاز  در بهترین حالت، دقت مشخص شده توسط سازنده تجهیزات است

(كاربر با توجه به شرايط كاري ودقت مورد نياز، حداكثر خطايي  مجاز را تعيين مي‌كند)

حداکثر خطای مجاز  بر حسب نوع سنسور و استاندارد مرجع کالیبراسیون دیتالا گرها متغییر بوده

در نتیجه با در نظر گرفتن پیش فرض حدکثر خطای مجاز  1 درجه سانتی گراد حد بالا و پایین هشدار 

سیستم نظارت 7و3 درجه سانتی گراد در سیستم تعریف می گردد

 

کنفرانس

 

دیتالا گرها

درخصوص دیتالاگرها سوالی دارید؟

با شماره 02144043473 تماس حاصل فرمائید

برخی از مقالات مهم ما:

راهنمای استفاده از دیتالاگر

دیتالاگر دما و رطوبت چیست و چگونه کار میکند؟

در این مقاله به بررسی دیتالاگرها میپردازیم و انواع آن را مورد مطالعه قرار میدهیم با مجله رادین آروند همراه باشید

دیتالاگر دما و رطوبت

دیتالاگر چیست؟

به طور کلی به هر دستگاهی که اطلاعات را جمع آوری و ثبت می‌کند دیتالاگر (Data logger)  گفته می‌شود.

این اطلاعات می‌تواند شامل دما، رطوبت، فشار و حتی ترافیک جاده باشد.

دیتالاگر اطلاعات اندازه گیری شده توسط حسگرها را بر اساس زمان یا مکان (مختصات جغرافیایی) آنها ثبت می‌کند.

یک سیستم الکترونیکی است که برای نشان داد و دخیره اطلاعات استفاده میشود که سنسورهای دما و رطوبت از رایج ترین حسگرهای این دستگاه ها می باشند.

استفاده های گوناگونی دارد

و هر شخص و یا شرکتی که نیاز به نگهداری مکان و یا شرایطی از هر محیطی در دما و یا رطوبت خاصی را داشته باشد

از این دستگاه استفاده میکند.

همان طور که اشاره شد وظیفه اصلی دیتالاگر نمایش و ذخیره اطلاعات می باشد

که نمایش برای مشاهده اپراتور و یا کاربری که نزدیک به دیتالاگر می باشد

مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین این ویژگی (داشتن نمایشگر) برای کالیبره کردن و مشاهده میزان خطا این دستگاه کاربردی می باشد.

ذخیره اطلاعات توسط دیتالاگر معمولا براساس زمان ها مختلف که توسط کاربر انتخاب می شود انجام می شود

و به طور مثال با توجه به حساسیت های موجود در هر شرایطی می توان دیتالاگر را در زمان 1 دقیقه تا چند دقیقه تنظیم کرد

و در این time enteral ها دستگاه روشن شده و اطلاعات مورد نظر را ذخیره و به حالت stand by میرود

(این عمل برای مصرف کمتر یا   در نظرگرفته می شود) دیتالاگر ها در حالت های آنلاین و آفلاین قرار میگیرند.

دیتالاگرهای آنلاین قابل حمل می باشند و در هر نقطه ای قابل استفاده می باشند.

ویدئوی آموزش راه اندازی دیتالاگر آنلاین را در ادامه مشاهده کنید

خرید دیتالاگر

نکات حائز اهمیت در مورد دیتالاگرها :

 • میزان نگهداری شارژ باطری در هر دوره
 • خطای سنسور مورد استفاده شده در هر دستگاه
 • خروجی های مناسب از داده های ذخیره شده
 • قابلیت تعویض باطری بعد از اتمام طول عمر باطری
 • سهولت در شارژ باطری
 • استفاده از باطری قابل تهیه در بازار
 • اتصال آسان به جمع آوری آسان و مدیریت راحت داده های ذخیره شده

دیتالاگر آنلاین :

همانطور که در مطالب مختص به دیتالاگر مطرح شد دیتالاگرها در 2 حالت آنلاین و آفلاین مورد استفاده قرار میگرند.

دیتالاگر آفلاین برای محیطی استفاده میشد که نیازی به آلارم بابت خروج از محدوده مورد نظر نباشد

و یا نیاز به مشاهده سنسورها به صورت لحظه ای وجود ندارد.

اما دیتالاگر آنلاین میتواند از راه دور قابل برنامه ریزی و در ارتباط با کاربر و اپراتور باشد.

دیتالاگر انلاین میتواند از چند طریق با مرکز و یا سرور در ارتباط باشد.

ارتباط از طریق gprs:

ارتباط از طریق gprs بدین صورت است که سیم کارت درون دستگاه دیتالاگر آنلاین بر روی انترنت فعال میشود

و میتوان از این طریق با دستگاه ارتباط گرفت و داده ها فی مابین ارسال شود

ارتباط از طریق sms:

این نوع ارتباط برای ارسال آلارم از سمت دستگاه و یا ارسال تنظیمات از سمت کاربر و یا سرور مورد استفاده قرار میگرد.

از ویژگی های این ارتباط به این نکته می توان اشاره کرد

که در صورت قطع ارتباط از طریق شبکه و یا gprs می توان با sms تنظیمات را انجام داد

و یا حتی بعد از اشتباهات کاربر برای تنظیمات به طور مثال تنظیم کردن ip address و یا subnet و قطع ارتباط میتوانیم تنظیمات لازم را انجام دهیم

و همچنین در برخی از ماطق کشور ارتباط gprs ضعیف و یا قطع می باشد

که بستر sms جایگزین خوبی برای ارتباط آلارمی می باشد.

ارتباط از طریق شبکه:

دستگاه های دیتالاگر آنلاین گروه فنی مهندسی آروند هر سه طریق  gprs، sms، network بر روی دستگاه های تعبیه شده است

که در صوت قطعی هر ارتباط مسیر دیگر جایگزین ارتباط باشد.

در ارتباط از طریق شبکه هر دستگاه از طریق پورت شبکه به نزدیک ترین سوئیچ هر مرکز متصل می شود

و با تنظیمات میتوان تمامی دستگاه ها را از مرکز مدیریت کرد.

این نوع ارتباط امن ترین و پایدارترین نوع ارتباط بین دستگاه های دیتالاگر آنلاین می باشد

و همچنین در ارتباط های gprs و sms به ازای هر ارتباط از شارژ سیم کارت کاسته میشود

ولی این نوع ارتباط تقریبا هزینه ای برای سازمان ستفاده کننده از این سیستم ندارند.

این ارتباط میتواند هم از طریق ارتباط اینترنت، ایترنت و یا شبکه داخلی هر سازمان صورت گیرد.

ارتباط از طریق Wi-Fi:

ارتباط Wi-Fi از دیگر ارتباط برای انتقال اطلاعات در دیتالاگرهای آنلاین می باشد که

هم در دستگاه های ثابت هم در دیتالاگرهای آنلاین قابل حمل استفاده میشود

و میتوانند به نزدیک ترین accessioned متصل شده و اطلاعات ارسال کند.

این نوع ارتباط برای انبارهای دارویی که کابل کشی برای ارتباط مشکل می باشد بسیار کاربردی است و همچنین در دیتالاگر آنلاین قابل حمل (portable)

که در کلدباکس ها استفاده میشود بسیار کاربردی برای اتصال به سرور و یا انتقال اطلاعات می باشد.

دستگاه های تولید شده این شرکت در مدل های مختلفی تولید می شدند که

برای کاربردهای مختلف استفاده میشوند. دستگاه فریزآی برای یخچال های ثابت و تک سنسور استفاده میشود که

از ویژگی های این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

ویژگی های این دستگاه

 • ارتباط از طریق شبکه Wi-Fi، gprs، sms
 • نرم افزار موبایلی برای مدیریت آلارم ها و ارسال تنظیمات از طریق sms و gprs (امکان آژیر کشیدن گوشی به هنگام آلارم)
 • نرم افزار ویندوزی برای تنظیمات دستگاه و مشاهده گراف و خروجی excel، pdf
 • نرم افزار جمع آوری اطلاعات از دستگاه بر روی pc و یا سرور مرکزی
 • حافظه داخلی با قابلیت ذخیره اطلاعات تا 11 سال
 • نمایشگر برای مشاهده تاریخ، ساعت، دما و رطوبت، وضعیت آنتن و …
 • امکان اتصال سنسور دما و یا سنسور دما و رطوبت محدوده 55- الی 150+ درجه
 • آژیر در محل
 • دارای ups و باطری داخلی با قابلیت کاربر به مدت 6 ساعت
 • خروجی کنترل موتور ac با ظرفیت 22kva/AC (ترموستات دیجیتال)
 • خروجی کنترل گرمکن (هیتر برای مناطق سردسیر) جهت جبران افت دما با ظرفیت 2kva/AC

انواع دیتالاگر :

همانطور که گفته شد دیتالاگر انواع مختلفی دارد.

یکی از پرکاربردترین آنها دیتالاگر دما و رطوبت است که

در بسیاری از صنایع نقش مهمی دارد. در واقع هرجایی که وضعیت دما و رطوبت به هر دلیلی حائز اهمیت باشد از دیتالاگر دما و رطوبت استفاده می‌شود.

این دیتالاگرها را میتوان به چند شکل دسته بندی کرد.

تعداد حسگر :

دیتالاگرهای دما و رطوبت میتوانند اطلاعات یک یا چند حسگر را همزمان جمع آوری و ذخیره کنند.

به دیتالاگرهایی که از چند حسگر پشتیبانی می‌کنند دیتالاگر چند کاناله یا چند سنسوره (مثلا 4کاناله یا 4 سنسوره) گفته می‌شود.

دیتالاگرهای چند سنسوره می‌توانند حجم بیشتری از اطلاعات را در خود دخیره کنند.

همچنین مدیریت یک دیتالاگر چند سنسوره بسیار آسان‌تر از مدیریت چند دیتالاگر تک سنسوره می‌باشد.

از این رو وقتی نیاز به بیش از یک حسگر باشد معمولا از این نوع دیتالاگرها استفاده می‌شود.

ضمناً این دستگاه‌ها قیمت بالاتری دارند و به نسبت دستگاه‌های تک سنسوره دارای ابعاد بزرگ‌تری هستند.

قیمت دیتالاگر دما و رطوبت

دیتالاگر دما و رطوبت آنلاین یا آفلاین :

دیتالاگرها را می‌توان به دو دسته آنلاین و آفلاین تقسیم کرد.

دیتالاگرهای آفلاین بر اساس میزان حافظه دستگاه و حجم اطلاعات دخیره شده تا مدتی اطلاعات را در خود ذخیره می‌کنند.

بعد از آن می‌توان اطلاعات آنها را استخراج کرد در غیر این صورت اطلاعات جدید به مرور جایگزین آنها می‌شود.

قیمت دیتالاگر دما و رطوبت

قابلیت حمل :

برخی از دیتالاگرها قابل حمل نیستند و به صورت دائم در یک مکان مشخص مورد استفاده قرار میگیرند

این دستگاه‌ها برای وقتی که محل استفاده آنها متغیر است کاربرد دارد.

از مهمترین استفاده آنها میتوان به جعبه های حمل دارو و واکسن (Cold box) اشاره کرد.

دیتالاگر دما و رطوبت

ویژگی‌های نرم‌افزاری:

دیتالاگرها معمولا دارای نرم‌‌افزار مختص به خود هستند.

یک نرم‌ افزار خوب میتواند سهولت استفاده و قابلیت‌های دیتالاگر را تا چند برابر افزایش دهد.

برخی از مقالات مهم ما: