مقاومت پرده های در برابر آتش ۱ تا ۴ ساعت است در حالیکه پرده های مقاوم در برابر دود فقط تا حدود یک ساعت مقاومت دارد. و جنس پارچه از الیاف شیشه است و از پوشش پلیمر آلومینیوم میکرونیزه شده در دو طرف پارچه استفاده شده است. پارچه به گونه ای تولید و تست شده است که دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد را برای مدت ۶۰ دقیقه تحمل کند. جنس پارچه از الیاف شیشه بافته شده است که دو طرف پرده با نقره پلی اورتان پوشش دهی شده است. و دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد را به مدت ۴ ساعت تحمل می کند.