معرفی

یکی از دغدغه های مدیران حفظ سلامت محصولاتی است که باید کمیت های دما و رطوبت برای آنها به درستی رعایت شود و محصولات در رنج دمایی و رطوبتی خود قرار بگیرند همچنین سازمان های نظارتی حساسیت های بالایی برای قرار گرفتن سنسورهای هشدار و آلارم و یا لاگرهای دما و رطوبت دارند.

این موارد انجام پروژه نقشه دمایی را برای بسیاری از مدیران در اولویت قرار داده است. سازمان های نظارتی استفاده از پروتکل های WHO برای انجام نقشه دمایی را حداقل استاندارد می دانند.

لذا استفاده از متدهای WHO برای نحوه قرار گیری لاگرها و همچنین محاسبات مربوطه از الزامات است.

گروه فنی مهندسی آروند با توجه به توانمندی در حوزه تولید لاگرهای متنوع و نصب بیش از 30000 نقطه سنسور دما و رطوبتی شناخت کاملی از نیازهای این حوزه دارد و با استفاده از کارشناسان مجرب برای قرار دادن لاگرها در جای مناسب و همچنین استفاده از نرم افزارهای با قابلیت محاسبات دقیق میتواند نیازهای مدیران را در حوزه انجام پروژه های نقشه دمایی را برطرف نماید

از آپارت آروند آریو نیز دیدن نمایید.

توضیحات

انجام پروژه های نقشه دمایی براساس آخرین استاندارد WHO
گزارش های مورد تایید سازمان غذا و دارو
تحلیل دقیق داده های و محاسبات عملکرد SDT و MKT
استفاده از نرم افزار تحلیل داده نقشه دمایی
نقشه سه بعدی برای مشاهده نقاط بحرانی
استفاده از لاگرهای با گواهی کالیبراسیون 17025 و با خطای حداقلی