مراکز نگهداری واکسن و سرد خانه های هوشمند

تأمین غذا ، دارو و اهمیت بهداشت آن در جوامع بشری برهیچ کس پوشیده نیست . به لحاظ افزایش روزانه جمعیت  و پراکندگی جغرافیائی، امکان تولید کلیه محصولات مورد نیاز در یک محل میسر نمی باشد و می بایست در نقاط مختلف مواد گوناگون تولید و پس از ذخیره سازی در سردخانه های مناسب توسط سیستم حمل و نقل یخچال دار محصولات سالم و بهداشتی به دست مصرف کنندگان برسد.

سردخانه یکی از مهمترین اجزاء زنجیره تامین غذا و دارو است و رابطه مستقیم با بهداشت و کاهش بیماری ها دارد.بنابراین عملکرد درست سردخانه رابطه مستقیمی با سلامت محصولات دارد و به هر دلیلی دچار مشکل شود بر روی سلامت محصولات موثر خواهد بود که گاها منجرب  به غیر قابل استفاده شدن محصولات می شود.

در نتیجه حفاظت از سردخانه برای حفظ سلامت و کیفت محصولات توزیعی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه با پیشرفت های صورت گرفته در فن آوری های ارتباطی و اطلاعاتی دیگر میتوان نگرانی از سلامت سردخانه ها را به فراموشی سپرد و با امکانات گسترده سیستم های هوشمند به راحتی بدون محدودیت زمانی و مکانی از وضعیت و صحت عملکرد سردخانه خود اطمینان حاصل کنید.

contorol-sardkhane

نظر دهید