معرفی

پایش و نظارت بر پارامتر های محیطی همواره یکی از دغدغه های صنایع و واحدهای خدماتی مختلف بوده است. بسته به نوع شرایط محیط کاری این پارامترها میتواند گستره وسیعی را در بر گیرد و در این راستا با توجه به نیاز، محصولات مختلفی طراحی و تولید شده است. البته دما، رطوبت و فشار همواره از پارامترهای اساسی و مهم تمامی محیط ها بشمار می آید شرکت رادین آروند آریو با تکیه بر تجربیات خود در این حوزه محصولات مختلفی رو به بازار معرفی کرده است که دستگاه FE-2TP مجهز به یک سنور دما و رطوبت و یک سنسور فشار تفاضلی و FE-6TP مجهز به سه سنسور دما و رطوبت و سه سنسور فشار تفاضلی بیشتر با گرایش محیط های ایزوله طراحی و ارائه گردیده است. این دستگاه ها با نظارت مستمر بر شرایط محیطی دامنه این شرایط را با تعریفی که کاربر سیستم برای آن مشخص کرده می سنجد و در صورت خروج از هریک ار این شرایط قابلیت اعلان هشدار از بسترهای شبکه محلی و بیسم و پیامک را دارد و همچنین کلیه عملکرد سیستم را بمدت یکسال در خود بعنوان سابقه نگهداری میکند تا بتوان در صورت نیاز به آن رجوع کرد و این اطلاعات را بصورت نمودار های خطی /میله ای بصورت دورهای و جداول اکسل قابل رویت میسازد. این دستگاه ها بگونه ای طراحی گردیده اند که بتواند در شرایط صنعتی به کار خود ادامه دهند و با داشتن نمایشگر در نظر گرفته شده روی پنل اصلی میتوان مستقیما از شرایط فعلی محیط و آلارمها مطلع شد و حتی با اتصال خروجی های تعبیه شده آلارمها را بصورت صوتی و یا نوری اعلان و یا از طریق پنل نرم افزاری بروی ایستگاهای کامپیوتری راه دور از قبیل ایستگاه پرستاری و یا ناظر مستقر و … ارسال نمود. همچنین یک سرویس دهنده وب امکان رویت وضعیت فعلی و سوابق دستگاه را از هر مکان و هر زمان برای کاربران سیستم فراهم میکند و از سوی دیگر اپلیکیشنی برای تلفن های هوشمند طراحی گردیده تا از این طریق بتوان کلیه تنظیمات دستگاه و آلارمها را بصورت یکپارچه مدیریت نمود.