درباره ما

مشاوره فنی مهندسی آروند

ما یا گروه فنی مهندسی رادین آرونـــد آریو جمعی از متخصصین با  تجربه حوزه های برق، الکترونیک و فنـــاوری اطلاعات هستیم که گردهم آمده ایم تا با تشخیص مشکلاتی که در این زمینه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده راه حلی هوشمندانه و اقتصادی ارائه دهیم در این راستـــــــا و در آغاز راه، حفاظت و کنترل به عنــوان هدف اصلی شرکت برگزیده شد و از همــــان ابتدا بر آن شدیم تا مسیر رشد و تعالــــی شرکت را بر مبنای دانش روز و اصول علمــی کاربردی بنا نهیم و سعی کردیم برای تایید کارمان گواه از نهادهای رسمی نظارتی را با محصولات خود همـــراه سازیم و از طرفی محصولی را عرضه کنیم که فایده آن افزون از هزینه اش باشد. انعطاف، خلاقیت و نوآوری شعـــار اصلی گروه ماست و شما مشتری عزیز را در این راستا به یاری می طلبیم.